Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on nykyaikaisen markkinoinnin tärkeimpiä keinoja. Kohderyhmän tarpeita ymmärtävällä arvokkaalla ja oikea-aikaisella sisällöllä tuotat arvoa, vaikutat, rakennat luottamusta ja autat asiakastasi päätöksenteossa.

Vaikuttava ja ytimekäs sisältö on kaiken markkinoinnin A ja O. Digitaalinen markkinointi tarjoaa monipuolisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla valjastat sisällön edistämään liiketoimintasi tavoitteita ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Onnistuminen alkaa kokonaisvaltaisesta ja tavoitteellisesta sisältösuunnitelmasta, joka toimii punaisena lankana potentiaalisen asiakkaan johdattamisessa kohti asiakasuskollisuutta.

SISÄLTÖMARKKINOINTI

Sisältömarkkinointi on keino luoda tunnettuutta, rakentaa brändistäsi positiivisia mielikuvia, profiloitua asiantuntijaksi, hankkia uusia liidejä, luoda sitoutunut suhde yleisösi kanssa ja ennen kaikkea: tuottaa lisää myyntiä.

Informaatiotulvassa viestit hukkuvat helposti kohinaan ja ilman lisäarvoa markkinointi voidaan kokea häiritseväksi. Kun luot kohderyhmällesi aidosti relevanttia sisältöä uuden tiedon tai koukuttavan tarinan muodossa – oli sisältö tekstiä, grafiikkaa, kuvaa tai videota –sanomasi koetaan hyödylliseksi ja innostavaksi. Näin mahdollinen asiakkaasi viettää enemmän aikaa sisältöjesi parissa ja valitsee todennäköisemmin juuri sinun yrityksesi.

Toimivan sisältömarkkinoinnin perusainekset voikin tiivistää kolmeen sääntöön: 1) se tuo lisäarvoa asiakkaallesi 2) se on tavoitteellista ja 3) se on pitkäjänteistä.

COPYWRITING

Copywriting on taitoa kirjoittaa myyvästi. Se on ideoiden sanallistamista ja ajatusten kiteyttämistä siten, että tuotteen tai palvelun vahvuudet, hyödyt ja toimintakehotteet tulevat kirkkaasti ja vaikuttavasti esiin. Sisältö on erittäin tärkeää, mutta lähes yhtä tärkeää on se, miten asiat kerrotaan.

Oli kyse sitten verkkosivun sisällöstä, tuote-esitteestä tai lehti-ilmoituksesta, copyteksti on aina tavoitteellista. Hyvä copywriter perehtyy asiakkaan toimintaympäristöön, mikä tuo syvempää ymmärrystä sisällönsuunnitteluun. Tällöin voit olla varma, että jokainen sisältöelementti on tarkoin valittu.

Vakuuttava, sopivasti sekä järkeen että tunteisiin vetoava sisältö on voima, jolla saadaan aikaan toimintaa ja tuloksia.

SOME-SISÄLLÖT

Some eli sosiaalinen media käsittää useita verkkoviestinnän ympäristöjä, jotka perustuvat yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Somessa myös vietetään aikaa yhä enemmän, ja siitä on tullut yksi tärkeimmistä markkinointikanavista.

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat ja monet muut sekä teksti- että kuvapohjaiset kanavat – mahdollisuuksia riittää. Kaikkia kanavia ei tietenkään tarvitse ottaa haltuun. Tärkeintä on, että tiedät mitä kanavia juuri sinun asiakkaasi käyttävät ja olet niissä aktiivisesti läsnä.

Some-kanavilla voi olla monta roolia sisältömarkkinoinnissasi: Niiden avulla muun muassa rakennat brändiä, kampanjoit, keräät liidilistoja, kuuntelet asiakasta, tiedotat, rakennat yrityksesi ympärille yhteisön ja kasvatat asiakasvirtaa kotisivuillesi – vain mielikuvitus ja rohkeus ovat rajana. Millainen sinun some-presenssisi on? Oletko läsnä kohderyhmäsi arjessa?

Aloitamme kartoittamalla tavoitteesi. Niiden pohjalta suunnittelemme yrityksellesi sopivan palvelukokonaisuuden.


Perehdymme kohderyhmäsi tarpeisiin ja käyttäytymiseen. Asiakasymmärrys on suunnittelun kulmakivi ja tuo parhaat tulokset.


Rakennamme sisältö- ja kanavasuunnitelmankokonaisuuden, jolla tavoitat kohderyhmäsi ja sytytät heidän mielenkiintonsa.