M1 sidosryhmäaineistorekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 26.9.2018

1. Rekisterin nimi

M1 sidosryhmäaineistorekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Mainostoimisto Media M1 Jkl Oy
Gummeruksenkatu 9 B 10
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 1577351-6

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tuomo Aartolahti Mainostoimisto Media M1 Jkl Oy [email protected]

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• etunimi
• sukunimi
• Edustettava organisaatio / yrityksen nimi
• sähköpostiosoite
• suostumus Mainostoimisto M1 -sidosryhmäaineistorekisterin tietojen keräämiseen

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Mainostoimisto M1:n sidosryhmien aineistojen tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja Mainostoimisto M1:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti. Henkilötietoja ei käsitellä Mainostoimisto M1:n omiin markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kohdistetun palvelun voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella sidosryhmäaineistorekisteriin antamat tiedot.

8. Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta sidosryhmien ulkopuolisille osapuolille muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.